Anna Przybyła - Sułowska
tłumacz przysięgły języka angielskiego
  • dokumenty prawne (akty notarialne, umowy i statuty spółek, odpisy z rejestru handlowego, rejestru przedsiębiorców, umowy, kontrakty, ustawy);
  • materiały i dokumenty finansowe, księgowe, rachunkowe (sprawozdania finansowe, opinie i raporty biegłych rewidentów, raporty okresowe publikowane przez spółki giełdowe i inne, raporty roczne, prospekty emisyjne, faktury);
  • regulaminy i instrukcje wewnętrzne firm, materiały prezentowane na posiedzeniach organów zarządzających i nadzorczych, protokoły, uchwały, pakiety informacyjne dla akcjonariuszy na walne zgromadzenia;
  • oferty przetargowe, dokumentacja związana z projektami Unii Europejskiej, dokumenty opracowywane w związku z wdrażaniem systemów jakości (np. ISO) - Polityka Jakości, Księgi Jakości;
  • dokumentacja towarzysząca transportowi towarów - specyfikacje, świadectwa, itp.;
  • plany strategiczne firm, plany biznesowe, materiały marketingowe, promocyjne, treść stron www, komunikaty prasowe, prezentacje, materiały konferencyjne, szkoleniowe, bieżąca korespondencja;
  • typowe dokumenty wymagające tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego (odpisy aktu urodzenia, małżeństwa, dyplomy, indeksy, świadectwa, zaświadczenia, itp.).
Strona główna | Tłumacz przysięgły | Tłumacz przysięgły angielski | Tłumacz angielskiego | Pozycjonowanie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone © Anna Przybyła - Sułowska tłumacz przysięgły
ul. Szafirowa 8/26, 31-232 Kraków;  tel./fax: +48 12 415 04 74; tel. +48 605 408 351; aps@aps-translator.com.pl